Dış Kaynak (Outsource) Personel Kiralama Hizmetleri

Dış Kaynak (Outsource) Personel Kiralama Hizmetleri

OutSource dış kaynak kullanımı, en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere, süreçlere harcamalarıdır.

Bordata OutSource Dış Kaynak Personel Kiralama Hizmetleri, firmaların BT ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sözleşmeli dış kaynak kullanımı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ile müşteri maliyetlerinin azaltılmasını, risklerin minimize edilmesini ve esnek bir yapı oluşturulmasını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra verimliliğin arttırılması ve iş sürekliliğinin sağlanması da amaçlanmaktadır.

 

Bordata OutSource Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

 

Detaylı bilgi ve randevu almak için müşteri temsilcimiz ile sales@bordata.com.tr e-posta adresi aracılı ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

  • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapılır

  • Personel performansından memnun kalınmaması durumunda risk taşımadan değişiklik yapılabilir

  • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapılabilir

  • Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı sunar

  • Operasyonel verimlilik yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması sağlanmış olur

  • Projeleri kontrol altına alabilme imkânı sunar (zaman, maliyet, kalite)

  • Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlanır

  • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresi kesinleşir

  • Kurumun uygulama risklerinin paylaşılması sağlanır

  • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödenmez